00.
00.

Utmaning/

Att studera till ingenjör innebär att du kan välja mellan tiotals olika inriktningar. En av dess inriktingar, eller specialiseringar är mekatronik. Vid KTH Mekatronik studerade en förhållandevis liten andel kvinnor. Inom utbildningen producerades årligen en rad projekt som mynnade ut av olika typer av fordon, vanligtvis traditionellt maskulina produkter.

Lösning/

Vi ville hitta en lösning som kunde attrahera inte enbart den normativa ingenjörsstudenten, utan även andra människor som inte reflekterat över mekatronik tidigare. Idén väcktes att inom ramen för utbildningen bygga en hyllningsrobot till Robyn, som genom sin musik uttryckt en vurm för robotar. Projektet lanserades och efter några veckor hörde Robyn av sig och ville vara en del av projektet – The Robot Project var ett faktum. Ryktet om The Robot Project spreds över stora delar av världen och resulterade i att andelen kvinnor som sökte sig till mekatronik-inriktningen ökade med 90 procent.

I think it’s an exciting project… I’m just impressed.

KTH var Familjens uppdragsgivare under åtta års tid. Vi arbetade med att rekrytera studenter nationellt såväl som internationellt. Utmaningen bestod till stor del i att bryta de fördomar som tidigare existerade kring en ingenjörsutbildning och ingenjörsyrket. och påvisa de fantastiska möjligheter som en examen från KTH innebär