00.
00.

Under våren 2020 har vi översköljts av budskap om att hålla avståndet. Men för Kia är det inget nytt, utan ständigt aktuellt för att skapa säkrare vägar och minska risken för olyckor. Så Kia ville påminna om att hålla avståndet – även i trafiken. Något som är extra viktigt under sommaren och särskilt i år när många väljer bilen för att slippa trängseln i kollektivtrafiken.