00.
00.

Utmaning/

Digitaliseringen av arbetslivet påverkar oss allt mer: mejl dygnet runt, svårbegripliga system, musarm och paddnacke. Utmaningarna är många och kunskapsbristen stor kring hur vi människor påverkas fysiskt och psykiskt av att allt fler arbetsuppgifter blir digitala. Inom offentlig sektor, där sjuktalen är oroväckande höga, skapar detta stora problem för såväl den enskilda människan som för sektorn i stort.

Lösning/

Utifrån research och expertis utvecklade vi Digi-ronden, en sajt med information, gruppövningar och skyddsronder. Informationen handlar om hur vi påverkas, vilket ansvar arbetsgivaren har och vilka behov systemen ska lösa för att vara till nytta för verksamheten. Gruppövningarna höjer medarbetarnas kunskap om hur den digitala arbetsmiljön påverkar oss och skyddsronderna hjälper till att utvärdera de system som finns: fungerar de och underlättar för användaren? Förenklar de arbetet och spar tid? Resultatet blir en konkret handlingsplan som arbetsplatsen kan jobba vidare med.

Med Digi-ronden får verksamheter hjälp att ta sig an existerande utmaningar och förebygga att nya uppstår.