00.
00.

Koncept/

Det digitala bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

Familjens uppdrag var att fram koncept och visuell identitet för Anekdot och tillhörande underkoncept (Essä, Bildningspodden och Anekdot förklarar).

Målet var att tillgängliggöra och sprida information till en bredare målgrupp.

Formspråket för Anekdot skulle påminna mer om ett tidningsmagasin än en typisk webbsida och ambitionen var att slå an en”populärfinkulturell” ton. Att balansera de sinsemellan eklektiska och spretiga ämnena i podd-, video-och essäform från forskare och professorer med en lekfull och tillgänglig stil.

Som bas för den visuella identiteten togs ett variabeltypsnitt fram för att fungera visuellt optimalt på olika plattformar (webb, sociala media, favicon).